Rustで貪欲法 (1)

アルゴリズムとデータ構造』を Rust で実装してみるシリーズ。7章の貪欲法。

今回は「コイン問題」

use proconio::input;

// コインの金額
const VALUE: [u64; 6] = [500, 100, 50, 10, 5, 1];

fn input(use_default_values: bool) -> (u64, Vec<u64>) {
  if use_default_values {
    let x = 123;
    let a = vec![1, 1, 1, 1, 5, 5];
    return (x, a);
  } else {
    println!("Input x and a:");
    input! {
      x: u64,
      a: [u64; 6],
    }
    return (x, a);
  }
}

/// コイン問題を解く貪欲法
pub fn code_7_1(use_default_values: bool) -> u64 {
  // 入力
  let (mut x, a) = input(use_default_values);

  // 貪欲法
  let mut result = 0;
  for i in 0..6 as usize {
    // 枚数制限がない場合の枚数
    let mut add = x / VALUE[i];

    // 枚数制限を考慮
    if add > a[i] {
      add = a[i];
    }

    // 残り金額を求めて,答えに枚数を加算する
    x -= VALUE[i] * add;
    result += add;
  }
  result
}

#[cfg(test)]
mod tests {
  use super::*;

  #[test]
  fn code_7_1_works() {
    assert_eq!(code_7_1(true), 7);
  }
}

GitHub のリポジトリはこちら https://github.com/quantized-cube/book_algorithm_solution_rust

コメント

タイトルとURLをコピーしました