Rustで再帰関数 (2)

アルゴリズムとデータ構造』を Rust で実装してみるシリーズ。4章の再帰と分割統治法。

前回 → https://quantized-cube.com/rust-recursive-01

今回はユークリッドの互除法。

use proconio::input;

fn input(use_default_values: bool) -> (u64, u64) {
  if use_default_values {
    let m = 51;
    let n = 15;
    return (m, n);
  } else {
    println!("Input n and a:");
    input! {
      m: u64,
      n: u64,
    }
    return (m, n);
  }
}

fn gcd(m: u64, n: u64) -> u64 {
  match n {
    // ベースケース
    0 => m,
    // 再帰呼び出し
    _ => gcd(n, m % n),
  }
}

/// ユークリッドの互除法によって最大公約数を求める
pub fn code_4_4(use_default_values: bool) -> u64 {
  // 入力
  let (m, n) = input(use_default_values);
  gcd(m, n)
}

#[cfg(test)]
mod tests {
  use super::*;

  #[test]
  fn code_4_4_works() {
    assert_eq!(code_4_4(true), 3);
  }
}

GitHub のリポジトリはこちら https://github.com/quantized-cube/book_algorithm_solution_rust

コメント

タイトルとURLをコピーしました